Учебна програма2022/2023 година

Учебни програми

Запознайте се с учебните програми по класове, утвърдени за учебната 2022/2023 година

Критерии за оценяване на учениците по предмети и класове