Прием след СЕДМИ клас

За учебната 2022/2023 година ще се извършва прием на ученици след завършен 7. клас
в гр. Бухово, съгласно утвърдения държавен план-прием за област София-град: Виж тук

  • Профил - Софтуерни и хардуерни науки

  • Профилиращи предмети – информационни технологии, информатика, биология и здравно образование, английски език

  • Изучаван втори чужд език – френски


Начин на прием и класиране

Кандидатстването в училището е централизирано, чрез резултатите от НВО.

Балообразуване - резултатите от НВО по БЕЛ и математика (брой точки) и оценките по ИИ и ЧЕ (от свидетелството за основно образование), приравнени към точки

или БАЛ = (3 * БЕЛ + 1 * МАТ)НВО + (1 * ИИ + 1 + ЧЕ) свидетелство


График за прием - 2022 година

График на дейностите за прием на ученици в 8. клас, съгласно Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието: График