УЧИТЕЛИТЕ2022/2023 година

УЧИТЕЛИ

Ръководство:

 • Директор - Янка Цекова-Проданова
 • Заместник-директор по УД - Красимира Бошнакова
 • Заместник-директор по АСД и учител по БЕЛ - Галин Мичев
 • Педагогически съветник - Цветан Филипов

Учители:

 • Начален етап - 1.-4. клас
  •           Траянка Димитрова - 1A клас
  •           Иванка Борисова - 1Б клас
  •           Марина Чокарска - 2A клас
  •           Мариана Ангелова - 2Б клас
  •           Наталия Дойнова - 3A клас
  •           Мариана Стоянова - 3Б клас
  •           Татяна Колева - 4A клас
  •           Нина Мисиркова - 4Б клас
  •           Глория Димитрова - учител в група за ЦДО
  •           Стефка Кулена - учител в група за ЦДО

 • Прогимназиален и гимназиален етап - учители по предмети
  •           Стилияна Средовска - учител по БЕЛ
  •           Виолета Цветанова - учител по АЕ и БЕЛ
  •           Даниела Трифонова-Анчева - учител по АЕ
  •           Жоро Лозанов - учител по френски език
  •           Бойка Петрова - учител по математика и ИТ
  •           Цветелина Горанова - учител по математика и ИТ
  •           Катя Маринова - учител по информатика и инф. технологии
  •           Марияна Борисова - учител по география и гражданско образование
  •           Илона Стоянова - учител по история и философия
  •           Сийка Димитрова - учител по биология
  •           Венета Илиева - учител по физика и химия
  •           Силвия Здравкова - учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество
  •           Даян Русинов - учител по Музика
  •           Ангел Николов - учител по физическо възпитание и спорт
  •           Радослав Радославов - учител по физическо възпитание и спорт