Прием в ПЪРВИ клас

img

Прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2022/2023 година

За учебната 2022/2023 година ще се извършва прием на ученици в ПЪРВИ клас в гр. Бухово и
в кв. Сеславци съгласно НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, с която можете да се запознаете ТУККампания за прием на ученици в първи клас


Уважаеми родители,
      Уведомяваме ви, че от 19.04.2022 г. започва кампанията за прием на ученици в 1. клас за учебната 2022/2023 година, съгласно представения по-горе график на дейностите.
       Заявления за участие в централизираното класирането може да попълните в канцеларията на училището. A чрез регистрация в сайта https://kg.sofia.bg/#/home/register, можете сами да въведете необходимата информация, както и да посочите желаните училища.


След второто класиране са записани 25 ученици в първи клас.
Остават 19 свободни места.
Кандидатстването и записването става в сградата на училището.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал;
  3. Копие от Удостоверението за раждане на детето.