Прием в ПЪРВИ клас

img

Прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2023/2024 година

    Важно!   Важно!   Важно!

    Уважаеми родители!

       За учебната 2023/2024 година ще се извършва прием на ученици в ПЪРВИ клас в гр. Бухово и в кв. Сеславци съгласно НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, с която можете да се запознаете ТУК

       С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Приемът се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас. Според Наредбата водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.

        Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път на адрес https://kg.sofia.bg/#/home. В системата в рубриката "Календар" е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас.

        От 24.04.2023 г. до 1800 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури.

       Всеки родител трябва да провери или да създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата, за което можете да разчитате и на помощ от нас. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

        На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.