Свободни места

Свободни места по класове

за учебната 2021/2022 година

 

Запознайте се:


 • 1. клас - Общообразователна паралелка - 12

 • 2. клас - Общообразователна паралелка - 13

 • 3. клас - Общообразователна паралелка - 1

 • 4. клас - Общообразователна паралелка - 3

 • 5. клас - Общообразователна паралелка - 8

 • 6. клас - Общообразователна паралелка - 3

 • 7. клас - Общообразователна паралелка - 1

 • 9. клас - профил "Софтуерни и хардуерни науки" - 0

 • 10. клас - профил "Софтуерни и хардуерни науки" - 0

 • 11. клас - профил "Софтуерни и хардуерни науки" - 8

 • 12. клас - профил "Софтуерни и хардуерни науки" - 2