Иновативно училище          С Решение № 601 на МС от 17.08.2022 г. (публ. 30.08.2022 г.) е приет Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година, сред които е и 117. СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бухово. Решение №601

          Със същността на утвърдения иновативен проект "Пътешествия във времето - развитие на иновативни практики в заниманията по интереси" можете да се запознаете Тук


Описание на иновацията за учебната 2022/2023 година

            Целта на иновацията е да подготви учениците, учителите и родителите към преминаване в STEM среда, развитие на критично мислене у учениците и усвояване на нови знания и умения. Запознаването с нови технологии, успешното им използване и популяризиране на постигнатите резултати, ще повишат интереса към иновативните методи на преподаване. Целта на нашия екип е също така да бъде повишен интересът към така нареченото "учене през целия живот" - учениците да осъзнаят необходимостта от образованието и да го приемат като висша ценност. Така те ще се стремят към себеактуализация и ще се превърнат в изградени и интелигентни личности.

           Обучение на педагогическите кадри за използване на софтуер и работа с 3D принтер и с 3D очила. Използване на интердисциплинарен подход – часове с общи теми по няколко учебни предмета в заниманията по интереси и в Час на класа. Изработване на предмети от глина и моделин, редене на 2D и 3D пъзели в съответствие с извънкласните занятия. Организиране на среща с родители, чиято цел е да изясни въвеждането на иновациите в учебния процес. Организиране на дейности с участието на ученици, родители и учители – целят подобряване на комуникативните процеси между тези групи и усвояването на нови знания и умения – игри и изработване на предмети. Създаване на картини, които изразяват ученика като личност и неговия светоглед. Сравняване на картините в края на всяка учебна година – самонаблюдение и самоосъзнаване. По този начин ученикът ще разбере какъв е и дали и какво иска да промени в себе си. Тази дейност ще се провежда през четирите години.

            Реорганизация на училищната среда – модернизация на интериора в общите помещения (коридори) на първия и втория етаж – мека мебел, маси, столове, колонни шкафове за книги – учениците от начален етап ще редят образователни пъзели и ще рисуват в своето място за отдих на първия етаж, а учениците от прогимназиален и гимназиален етап ще могат да четат книги. На втория етаж ще бъдат разположени и табла, които ще разказват многовековната история на Бухово. При преминаване в ОРЕС – използване на интерактивни образователни сайтове. Принтерът се съхранява в обособена за целта стая, която се заключва. При извършването на всяка дейност ще бъде публикувано съобщение в страницата на училището във Фейсбук, в страницата на „Младите журналисти“ и в сайта по История и цивилизации. В края на учебната година ще се състои изложение (ако това не нарушава здравните изисквания), по време на което ще бъдат показани резултатите от изминалата учебна година.


Извършени дейности по проекта в периода

15. 09. 2022 г. – 07. 04. 2023 г.

 • 16. 10. 2022 г. – Полагане на настилка на 1. етаж в основната сграда на 117. СУ в град Бухово, оборудване и мебелировка на новосъздадения кът.

 • 24. 10. 2022 г. – Провеждане на интердисциплинарен „Час на класа“ с 5.а и с 9.а клас и с техните класни ръководители на тема „История на град Бухово“.

 • 22. 11. 2022 г. – Родителска среща. Родителите бяха запознати с въвеждането на иновативни практики в 117. СУ.

 • Януари 2023 г. – закупуване на 3D принтер и обучение на педагогическия персонал.

 • В края на I учебен срок учениците нарисуваха картини, които отразяват тяхната личност. Те ще бъдат сравнени в края на II учебен срок.

 • 23. 02. 2023 г. – учениците от клуба по история „Трите мойри“ се запознаха с 3D принтера – принтиране на буква „алфа“.

 • март 2023 г. – работа по създаване на табла „Историята на Бухово“.

  Снимки от всички тези дейности можете да видите тук
 • 06. 04. 2023 г. – съвместно занятие на групите за занимания по Изобразително изкуство и по История на тема „Древна Тракия“. Със снимките от проведеното занятие можете да се запознаете тук


Предвидени дейности до края на 2022/2023 учебна година

 • Изработване на предмети от глина.

 • Сглобяване на 3D пъзели.

 • Родителска среща на 25. 04. 2023 г. – проучване на мнението на родителите относно организиране на занимание с участието на ученици, учители и родители в края на учебната година.

 • Откриване на кът „История на Бухово“ на 2. етаж в сградата на 117. СУ в град Бухово.

 • В края на учебната година ще се коментира израстването на учениците като личности – сравняване на картините, които отразяват тяхната индивидуалност.

 • В края на учебната година ще се състои събитие, на което учениците ще покажат своите нови познания и предметите, които са изработили през учебната година (без нарушаване на здравните изисквания, свързани с Covid-19).