Контакти

117. СУ "Св. св. Кирил и Методий"

Свържете се с нас

Адрес:

гр. Бухово - 1830, област София-град

- в гр. Бухово - ул.”Младежка” № 34

- филиал в кв. Сеславци - ул.”Цанко Церковски” № 31, район Кремиковци
(бившето 158. ОУ "Цанко Церковски")

Телефон:

02 / 994-2111

Електронна поща:

2210117@edu.mon.bg
school117@abv.bg