Контакти

117. СУ "Св. св. Кирил и Методий"

Свържете се с нас

Адрес

гр. Бухово - 1830, област София-град

в гр. Бухово, ул.”Младежка” № 34

филиал в кв. Сеславци, ул.”Цанко Церковски” № 31, район Кремиковци
(бившето 158. ОУ "Цанко Церковски")

Телефон: 02 / 994-2111

Е-майл: school117@abv.bg