Бюджет

Изпълнение на бюджета през 2022 година по месециС резултатите от изпълнението на бюджета на училището по месеци през 2022 година можете да се запознаете тук:

Утвърден бюджет на 117. СУ за 2022 годинаС утвърдения бюджет на училището за 2022 година можете да се запознаете тук:

Бюджет 2022