Бюджет

Първо тримесечие на 2021 годинаС резултатите от изпълнението на бюджета на училището за първото тримесечие на 2021 година можете да се запознаете тук:

Първо тримесечие

Утвърден бюджет на 117. СУ за 2021 годинаС утвърдения бюджет на училището за 2021 година можете да се запознаете тук:

Бюджет 2021

Изпълнение на бюджета на 117. СУ за 2020 година

Резултати

Запознайте се с изпълнението на бюджета на 117. СУ "Св. св. Кирил и Методий" за календарната 2020 година

Бюджет 2020

Утвърден бюджет на 117. СУ за 2020 годинаСума по формула - 1 047 186 лв.

Преходен остатък - 13 540 лв.


Общо - 1 060 726 лв.


Разпределение за 2020 година


 • ФРЗ с включени осигуровки от работодател - 858 835 лв.

 • Диференцирано заплащане - 35 785 лв.

 • Целеви средства (стипендии, закуски, АСП, СОП, ИКТ)- 18 472 лв.

 • Ток, вода, гориво - 40 148 лв.

 • Материали - 3 175 лв.

 • Материална база - 8 650 лв.

 • Външни услуги - 20 000 лв.

 • Представително облекло - 13 500 лв.

 • Работно облекло - 2 625 лв.

 • Застраховка - 860 лв.

 • Квалификация - 7 960 лв.

 • Обезщетения от работодател - 4 052 лв.

 • СБКО - 16 650 лв.

 • Занимания пи интереси - 14 653 лв.

 • Остатък от Национална програма за ИКТ - 1 821 лв.