• img

  117. Средно училище
  "Свети cвети Кирил и Методий" - ИНОВАТИВНОто училище

  НИЕ ЩЕ ОТВОРИМ СВЕТА НА ЗНАНИЕТО ЗА ТЕБ!

  Научи повече
 • img

  ПО-ДОБРА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

  НИЕ ЩЕ ОТВОРИМ СВЕТА НА ЗНАНИЕТО ЗА ТЕБ!

  Научи повече
 • img

  НАМЕРИ ЗНАНИЯ ПО НАЙ-ПОДХОДЯЩ НАЧИН

  НИЕ ЩЕ ОТВОРИМ СВЕТА НА ЗНАНИЕТО ЗА ТЕБ!

  Научи повече

За нас

117. СУ „Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” е средно училище с профил "Софтуерни и хардуерни науки". В своята над 140-годишна история е претърпяло няколко метаморфози – било е СПТУ по редки метали, гимназия и само основно училище. От 2000 година е разкрито като СОУ, а от 2016 година е средно училище, и оттогава до ден днешен в него са придобили средното си образование над 200 ученици. Една голяма част от тях вече са образовани ядрени физици, учители, IТ специалисти, мениджъри в М-тел, аниматори и други.
През 2007 година към училището е присъединено като филиал бившето 158. ОУ „Цанко Церковски” в кв.Сеславци, което днес се помещава в модерна сграда с оборудвани класни стаи и кабинет по информационни технологии.
През 2022 г. с РЕШЕНИЕ №601 от 17 август 2022 г. на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година училището е обявено за иновативно. С иновацията и дейностите по нейната реализация може да се запознаете на страницата "Иновативно училище"

Защо да изберете нас

Материална база

117. СУ „Св. св. Кирил и Методий” се помещава в двете сгради – основна и филиал. Основната е в гр. Бухово. Сградата е триетажна с пристроен модерен физкултурен салон през 2007 година. Има оборудвани кабинети по всички учебни предмети и класни стаи за децата от начален етап. В две от трите компютърни зали се работи с високотехнологични терминални решения. Има безжична WiFi мрежа, покриваща цялата територия на училището. През настоящата година се асфалтираха и оборудваха със спортни съоръжения футболното, волейболното и баскетболното игрище, благодарение на помощта на район Кремиковци.
Филиалът в кв. Сеславци разполага с компактна сграда, санирана и основно ремонтирана през 2007 г. В петте класни стаи учениците се обучават на двусменен режим. Има компютърен кабинет и помещение, адаптирано за физкултурен салон. През 2016 година старите сгради в двора бяха съборени и разчистени. Предстои реновирането му и обновяване на спортните съоръжения.
В стратегията за 4-годишното развитие на 117. СУ е заложено непрекъснато обновяване на материалната база, саниране и подмяна на отоплителната инсталация в гр. Бухово, преоборудване с модерни мебели на всеки кабинет, както и с необходимите технологични пособия за учебния процес.

Отлични учители

Кратко описание на учителите, подадено от дирeктора на училището....

Практическо обучение

117. СУ „Св. св. Кирил и Методий” обучава ученици от І до ХІІ клас. Профилът е природоматематически, който след влизането на Закона за предучилищното и училищното образование в сила от 1. август 2016 година ще се преименува в „софтуерни и хардуерни науки” през 2021 година, когато ще се прави първият прием за средно образование в ХІ клас. Профилиращите предмети английски език и информационни технологии дават възможност на учениците да се реализират в различни области – телекомуникационни компании, филологически дисциплини и др. Практическото обучение ще се насочва към реална работна среда, в която младите хора да прилагат наученото за технологиите.

Проекти

„Твоят час” на МОН – създаване на образователни групи по БЕЛ, математика, английски език и др. за преодоляване на обучителни затруднения и групи за занимания по интереси за осмисляне на свободното време на учениците – в гр. Бухово и филиал кв.Сеславци. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” - Модул „Подкрепа на целодневното обучение в начален етап” - оборудване с материали, помагала и игри и обзавеждане на стая за провеждане на заниманията по интереси в четирите групи от І до ІV клас в гр.Бухово. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки” – за закупуване на консумативи и материали в гр.Бухово и кв. Сеславци за петокласниците. Продължаващо сътрудничество с Френската неправителствена организация „Кап-а-сите” за провеждане на летни младежки обмени.