Проекти

img

Проект с партньор Фондация "Артист"

img Янка Цекова, Ръководител

За проекта

Училището е партньор на Фондация "Артист" в проект по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

За период от две години учениците ще имат възможност да работят допълнително по БЕЛ и математика, да имат разнообразни занимания по интереси, ще се работи активно с родителите и ще се организират летни академии на морето.