Прием след ОСМИ клас

За учебната 2017/2018 година ще се извършва прием на ученици след завършен 8. клас
в гр. Бухово.

 • Профил – природоматематически

 • Профилиращи предмети – информационни технологии, английски език, математика

 • Изучаван втори чужд език – френски


Приоритетни области:

 • Засилване на чуждоезиковото обучение
 • Компютърна подготовка и усвояване на информационните и комуникационни технологии
 • Културен обмен и сътрудничество с европейските страни
 • Алтернатива за осмисляне на свободното време

Начин на прием и класиране

 1. Начин на прием - по документи

 2. Класиране - извършва се по низходящ бал

 3. Балообразуващи предмети (от свидетелството за основно образование) -
  • математика
  • български език и литература
  • първи чужд език

 4. Балообразуване - утроената оценка по математика плюс оценките по български език и литература и първи чужд език
  (т.е. БАЛ = 3 * МАТ + БЕЛ + ЧЕ)

 5. Необходими документи
  • Заявление (по образец)
  • Свидетелство за завършено основно образование
  • Копие от Удостоверение за раждане

 

Брошура - ЗА ВАС, ОСМОКЛАСНИЦИ, БЪДЕЩИ НАШИ УЧЕНИЦИ!

Свалете БРОШУРАТА с кликане на бутона: Свалете

График за прием - 2017 година

 1. Първо класиране
  • - Подаване на документи: 03.07. – 05.07.2017 г.
  • - Обявяване на резултатите на 06.07.2017 г.
  • - Записване: 07.07.2017 г.
  • - Обявяване на свободните места: до 10 ч. на 10.07.2017 г.

 2. Второ класиране
  • - Подаване на документи: 11.07.2017 г.
  • - Обявяване на резултатите до 13.07.2017 г.
  • - Записване: 14.07.2017 г.
  • - Обявяване на свободните места: до 10 ч. на 18.07.2017 г.

 3. Трето класиране
  • - Подаване на документи: 19.07.2017 г.
  • - Обявяване на резултатите на 20.07.2017 г.
  • - Записване: 21.07.2017 г.
  • - Обявяване на свободните места на 26.07.2017 г.