СЪБИТИЯ

img
img
img

За учебната 2016/2017г. ръководството на училището е спечелило проект по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда".

Време: 16:34 часа,26 Октомври 2016

Локация: София, България

За учебната 2016/2017г. ръководството на училището е спечелило проект по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" Модул "Подкрепа на целодневното обучение в начален етап" на стойност 6986лв., с които е обзаведено и оборудвано помещение за занимания по интереси за учениците в начален етап в гр. Бухово. Също така по тази национална програма училището ще получи 1019 лв. за закупуване на материали за лабораторна работа по човек и природа в пети клас. През настоящата учебна година стартира проект "Твоят час" по голямата европейска рамка "Наука и образование за интелигентен растеж". В гр. Бухово ще стартират от месец ноември следните обучителни групи: английски език и математика в пети клас, БЕЛ и математика в седми клас, физика и химия за сборна група от гимназиален етап; занимания по интереси: "Аз и природата" във втори клас, "Традиции, бит, култура" - сборна група в начален етап, забавен английски в четвърти клас, професионално ориентиране за ученици от гимназиален етап, рисуване за сборна група от прогимназиален етап. В кв. Сеславци по проект "Твоят час" обхващаме всички ученици: образователни групи по БЕЛ и математика в трети и четвърти клас, занимания по интереси: "Сръчковци" за първи и втори клас и "Творения" за пети и шести клас. Съгласно изискванията на проекта е създаден Обществен съвет за мониторинг, в който влизат родителите Теодора Митова, Румяна Беремска и Галя Дионисиева; учителите НелиД елигегова, Катя Христова и Сийка Димитрова; представител на район Кремиковци - Цветанка Асенова. Председател на съвета е Румяна Беремска, а секретар - Нели Делигегова. Искам да се отрази, че училищното ръководство изказва своята огромна благодарност за оказаната финансова и всякаква друга помощ за реновирането на спортните съоръжения в гр. Бухово на район Кремиковци и лично на кмета Ивайло Панев.