Важни документи

Този правилник урежда устройството, функциите и управлението на училището и се основава на: Конституцията на Република България, Кодекса на труда и българското трудово законодателство, ЗПУО и ДОС и другите нормативни актове и документи, отнасящи се до образованието.

Свалете ПРАВИЛНИКА с кликане на бутона: Свалете

Стратегия за развитие на 117. СУ “Св. св. Кирил и Методий“ за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година

Кратки исторически данни: Първата училищна сграда в гр. Бухово е построена в първите години след Освобождението през 1881г. със средства на родолюбивия буховчанин Недялко Гьошев Витков. Той е член на Софийския окръжен съвет и успява да издейства постановление за строеж.

Свалете СТРАТЕГИЯТА с кликане на бутона: Свалете