Прием в ПЪРВИ клас

img

Прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2021/2022 година

За учебната 2021/2022 година ще се извършва прием на ученици в ПЪРВИ клас в гр. Бухово и
в кв. Сеславци съгласно СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, утвърдена от Столичния общински съвет, с която можете да се запознаете ТУК

Запознайте се с графикa на дейностите за прием на ученици в 1. клас: ГрафикКампания за прием на ученици в първи клас


Уважаеми родители,
      Уведомяваме ви, че от 19.04.2021 г. започва кампанията за прием на ученици в 1. клас за учебната 2021/2022 година, съгласно представения по-горе график на дейностите.
       Заявления за участие в централизираното класирането може да попълните в канцеларията на училището. A чрез регистрация в сайта https://kg.sofia.bg/#/home/register, можете сами да въведете необходимата информация, както и да посочите желаните училища.