Прием в ПЪРВИ клас

img

Прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2019/2020 година

За учебната 2019/2020 година ще се извършва прием на ученици в ПЪРВИ клас в гр. Бухово и
в кв. Сеславци съгласно СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, утвърдена от Столичния общински съвет
(Приложение №1 към Решение №83 по Протокол №48/22.02.2018 г.)

Запознайте се:

  1. Критерии за прием в първи клас и необходими документи за удостоверяване: Критерии за прием

    Училището не приема допълнителни критерии поради спецификата на района


  2. Прилежащите райони на училището, утвърдени от Столична община - Приложение 3


  3. График на дейностите за прием на ученици в 1. клас: График


За трети етап в училището няма постъпили нови заявления за кандидатстване в първи клас. Всички ученици, които са кандидатствали за прием в първи клас, са приети, а по-долу са списъците на учениците, записани след първо и второ класиране.
Списък на първокласниците, записани за първи клас за учебната 2019/2020 година в 117. СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бухово

Свалете СПИСЪКА на 1A клас - гр. Бухово: 1А

Свалете СПИСЪКА на 1Б клас - филиал в кв. Сеславци: 1БСлед трето класиране остават 3 свободни места.