Бюджет

Утвърден бюджет на 117. СУ за 2019 годинаСума по формула - 910 401 лв.

Преходен остатък - 18 383 лв.


Общо - 928 784 лв.


Разпределение за 2019 година


 • ФРЗ с включени осигуровки от работодател - 717 175 лв.

 • Диференцирано заплащане - 29 867 лв.

 • Целеви средства (стипендии, закуски, СОП)- 717 175 лв.

 • Ток, вода, гориво - 60 230 лв.

 • Материали - 4 000 лв.

 • Материална база - 8 775 лв.

 • Външни услуги - 25 000 лв.

 • Представително облекло - 15 000 лв.

 • Работно облекло - 3 000 лв.

 • Застраховка - 600 лв.

 • Квалификация - 6 127 лв.

 • Обезщетения от работодател - 3 500 лв.

 • СБКО - 18 637 лв.

 • Занимания пи интереси - 11 166 лв.

 • Бюджет 2019